Договір оферти про використання послуг та інформації сайту.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Цей документ являє собою відкриту пропозицію (Оферту) сайта WWW.TDWATT.COM (далі – Сайт) щодо укладення Договору (далі - Договір) про надання інформаційних та інших послуг (далі - Товар) користувачу сайта (далі - Користувач), а разом (далі - Сторони) на умовах, викладених у цій Оферті.

1.2. Відповідно до Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов і оплати товарів або послуг, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка провадить акцепт цієї Оферти, стає Користувачем. Кожному Користувачу присвоюється свій власний номер (надалі – ID).

1.3. Самостійно здійснюючи Замовлення Товару через Сайт, Користувач приймає і погоджується з усіма умовами, викладеними в цьому Договорі, а також з інформацією, розміщеною на Сайті в момент прийняття Користувачем Замовлення.

1.4. Уся інформація та матеріали що представлені та викладені на сторінках Сайту є інтелектуальною власністю Сайту згідно норм Цивільного кодексу України, Законом України «Про авторське право і суміжні права». Користувач погоджується що буде використовувати інформацію та матеріали Сайту не для комерційного використання.

1.5. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови Договору, Користувач засвідчує і гарантує Сайту і \ або його працівникам, що Користувач вказав достовірні дані (в тому числі персональні дані Користувача) при реєстрації в якості користувача Сайту і при оформленні платіжних документів при оплаті послуг та адрес доставки Товару.

1.6. Користувач укладає Договір добровільно, при цьому Користувач: 1.6.1. повністю ознайомився з умовами Оферти; 1.6.2. повністю розуміє предмет Договору (Оферти).

2. ОФОРМЛЕННЯ І ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ.

2.1. Замовлення Користувача може бути оформлені по телефону і через Сайт. З порядком оформлення замовлення Користувач повинен ознайомитись з інформацією викладеною на сторінках Сайту.

2.2. При оформленні Замовлення по телефону Користувач надає Сайту наступну необхідну інформацію для оформлення Замовлення: прізвище, ім'я, по батькові або юридична назва Користувача, адресу доставки Товару, контактний телефон, форму оплати, спосіб доставки.

2.3. При оформленні Замовлення самостійно через Сайт Користувач заповнює електронну форму Замовлення на Товар і відправляє сформований Заказ за допомогою мережі інтернет.

2.4. Інформація в Замовленні, отриманому Сайтом, узгоджується з Користувачем або Одержувачем по контактному телефону або електронній пошті з метою уточнення, у тому числі, конкретної дати і часу доставки Товару. Конкретна дата і час доставки залежать від вибраного товару, місця доставки і часу, необхідного Сайту на обробку замовлення та доставку.

2.5. При оформленні замовлення Товару через Сайт Користувач отримує на вказану їм електронну адресу повідомлення через мережу інтернет.

2.6. У разі виявлення, що на складі відсутній необхідний Товар або необхідна його кількість, Сайт і \ або його працівники інформують про це Користувача по контактному телефону, вказанному в Замовленні. Сайт має право погодитися прийняти Товар в замовленої кількості, наявній на складі, або відмовитися (анулювати) Замовлення, чи узгодити інші умови виконання замовлення, та строків його доставки.

2.7. У разі виникнення у Користувача питань, що стосуються опису, властивостей і характеристик Товару, перед оформленням Замовлення Користувач повинен звернутися на Сайт і \ або його працівників по телефонах, вказаних в розділі «Контакти» на Сайті.

3. ОПЛАТА І ДОСТАВКА ТОВАРУ.

3.1. Ціна Договору становить вартість усіх послуг, наданих Сайтом і \ або його працівниками та оплачених Користувачем.

3.2. Порядок оплати, способи, умови, вартість доставки Замовлення вказані в розділі «Оплата і доставка» на Сайті. Користувач самостійно визначає способи оплати і доставки.

3.3. Ціна на Товар вказана на сторінка Сайта, та може бути змінена у односторонньому порядку. При цьому, якщо Замовлення вже оформлене Сайт і \ або його працівники повідомляють Користувача по контактному телефону або електронній пошті про зміну ціни.

3.4. Зобов'язання Користувача по оплаті Товару вважаються виконаними після 100% надходження грошових коштів на розрахункові рахунки Сайта.

3.5. Доставка товару здійснюється за фактичною адресою, вказаною Користувачем при оформленні замовлення на Сайті і \ або його працівників.

3.6. Передача Товару за замовленням здійснюється тільки Користувачу або Одержувачу, вказаному Користувачем в Замовленні. При цьому ПІБ фактичного одержувача повинні співпадати з реєстраційними даними на Сайті.

3.7. При отриманні Товару Користувач (Одержувач) зобов'язаний переконатися у відповідності поставленого Товару його Замовленню, а також в тому, що Товар передається в неушкодженому (справному) стані, з необхідною документацією. Перевірка Товару повинна робитися зі збереженням його товарного виду. Після отримання Товару Користувачем (Одержувачем) Сайт не приймає претензії за якістю і комплектності Товару.

3.8. У разі необґрунтованої відмови від придбання товару, Користувач зобов'язаний відшкодувати всі витрати Сайта і \ або його працівників , пов'язані з обробкою замовлення, закупкою товару, складських витрат та доставкою Товару.

4. ГАРАНТІЇ.

4.1. Умови надання гарантійних зобов'язань на товар, а також умови обміну і повернення товару вказані в розділі «Гарантії» на Сайті.

4.2. Уразі виникнення питань Користувач повинен звернутися на Сайт і \ або його працівників, та діяти згідно інструкцій, вказаних на Сайті. 4.3. Сайт не несе відповідальності за збиток, заподіяний Користувачу внаслідок неналежного використання Товарів. 5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН. 5.1. Правила користування Сайтом є обов’язкові до виконання Користувачами. Ці правила та умови використання оприлюднюються на сторінках Сайта. Користувач зобов’язується ознайомитись з ними та дотримуватись вимог. 5.2. Користувач повинен використовувати інформацію та матеріали Сайту виключно для некомерційного використання. Використання Користувачем будь-яких елементів Сайту: логотипів, контенту, фото, креслень, файлів та інших елементів дизайну, схожих елементів, у тому числі копіювання та передача третім особам без письмового узгодження забороняється та є порушенням авторських прав Сайту. 5.3. Сайт залишає за собою право вносити зміни у односторонньому порядку до цього Договору та інформацію представлену на сторінках Сайта, в зв'язку з чим Користувач зобов'язується на момент звернення до Сайту враховувати можливі несходження та зміни. 5.4. Публікація інформації на Сайті, що може не відповідати змісту, в тому числі ціни товару, фактична наявність, фото, креслення та опис товару, визнається технічною помилкою, на яку Користувач має право звернути увагу Сайту і \ або його працівників. 5.5. Користувач несе відповідальність за всі дії з логіном та паролем та доступу до його приватної інформації. В разі втрати реєстраційних даних Користувач повинен сповістити Сайт і \ або його працівників. Сайт і \ або його працівники не несуть відповідальності за відомості, надані Користувачем на Сайті в загальнодоступній формі. 5.6. Користувач несе відповідальність за надану інформацію Сайту Сайт і \ або його працівникам. Користувач або Одержувач несе повну відповідальність за достовірність ідентифікаційних відомостей, вказаних їм при оформлені Замовлення Товару. Користувач використовує Сайт на свій власний страх і ризик, окрім випадків відповідальності, прямо передбачених чинним законодавством. 5.7. Сайт має право здійснювати інформаційні розсилки іншим користувачам Сайту, з використанням інформації про товари та послуги, наданої Користувачем. 5.8. Сайт має право на обробку і відображення на своїх сторінках наданої Користувачем інформації, включаючи її структурування, редагування, об'єднання, поділ, перекомпонування, переклад текстової частини інформації на іноземні мови, інші операції тощо. 5.9. Відповідно до наданої Користувачем інформації, Сайт має право здійснювати рекламу товарів та послуг, розміщених на Сайті на власний розсуд, зокрема: обробку наданого контенту, включаючи його структурування, редагування, об'єднання, поділ, перекомпонування і здійснювати інші операції, а також переклад текстової частини контенту на інші мови. 5.10. В разі отримання від третіх осіб повідомлень про порушення Користувачем прав інтелектуальної власності під час користування Сайтом, Сайт має право самостійно видалити спірну інформацію. 5.11. У разі надання Користувачем неправдивої, неточної та неповної інформації, або відмову в підтримці цієї інформації в актуальному стані, Сайт має право призупинити або припинити доступ Користувача до Сайту. 5.12. Сайт Має право здійснювати контроль за інформацією, що розміщується користувачем, та повідомляти користувача, що розмістив інформацію неналежного змісту, а також комісію про такі випадки. 5.13. Сайт має право на власний розсуд і без згоди Користувача передати свої права та обов'язки за цим Договором третім особам. У такому випадку, цей Договір зберігає свою дію для Користувача, а права і обов'язки Товариства переходять до правонаступника. 5.14. Сайт може передбачити можливість надання додаткових послуг Користувачу, у тому числі на платній основі. 5.15. Сайт залишає за собою виключне право без будь-яких зобов'язань перед Користувачем, змінювати або припиняти функціонування Сайту або видаляти (тимчасово або остаточно) дані, надані Користувачем. 5.16. Користувачу забороняється: 5.16.1. розміщення, відправка, передача або будь-які інші способи публікації інформації і матеріалів, які є незаконними, шкідливими, загрозливими, такими, що ображають моральність, наклепницькими, такими, що порушують авторські права, пропагують ненависть та/або дискримінацію будь-яких осіб, заклики до повалення влади, посягання на державний суверенітет України тощо; 5.16.2. видача себе за іншу фізичну або юридичну особу, або представника фізичної чи юридичної особи без достатніх на те прав і повноважень, а також введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб'єктів або об'єктів, щодо яких на Сайті розміщується інформація; 5.16.3. копіювання, розсилка, публікація або використання іншим чином інформації та/або результатів інтелектуальної діяльності розміщених на Сайті матеріалів, без письмового дозволу; 3 5.16.4. розміщення, відправка, передача або будь-який інший спосіб публікації на Сайті інформації та матеріалів про товари і послуги, які Користувач не має права пропонувати до продажу, рекламувати або робити доступною згідно із законом. У разі, якщо законодавство держави, на території якого знаходиться Користувач, містить обмеження або заборону на пропозицію певних товарів і послуг, Користувач самостійно несе відповідальність за дотримання вимог такого законодавства при розміщенні їм інформації та матеріалів про товари і послуги Сайту; 5.16.5. розміщення, відправка, передача або будь-який інший спосіб публікації інформації і матеріалів, які порушують будь-який охоронюваний законом патент на винахід, корисну модель, або промисловий зразок, товарний знак, комерційну таємницю, копірайт або інші права інтелектуальної власності та/або авторські та суміжні права третіх осіб; 5.16.6. порушення законодавства України або норм міжнародного права. 5.17. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1035 «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію», в період тимчасовий окупації Договір не може бути укладений з суб`єктами господарювання з місцезнаходженням (місцем проживання) на тимчасово окупованій території. 5.18. Указом Президента України від 15.05.2017 № 133/2017 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (надалі – Рішення), яким тимчасово обмежено проведення визначених операції. 5.19. Юридична чи фізична особа-підприємець, яка провадить акцепт цієї Оферти підтверджує факт, що вона не входить до переліку осіб, щодо яких існують обмеження діяльності на території України. 5.20. У випадках порушення Користувачем правил використання Сайту, та/або умов цього Договору, включаючи, але не виключно: порушення умов оплати, надання та поширення інформації Сайту, невиконання обов’язків та застережень, передбачених цим Договором тощо та/або у випадках, передбачених діючим законодавством України, Сайт має право застосовувати до Користувача та/або уповноважених представників Користувача заходи фінансового та/або технічного впливу, в тому числі шляхом відключення або технічного блокування доступу Користувача до Сайту. 5.21. Всі збитки нанесені Користувачем Сайту повинні бути відшкодовані, при цьому в першу чергу погашатиметься відшкодування та нараховані штрафні санкції, а потім залишкова сума буде зараховуватися в погашення заборгованості, що виникла. 5.22. Сплата Користувачем відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в повному обсязі, якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством України. 6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. 6.1. Усі спори та розбіжності, що можуть виникати із Договору або у зв’язку з його виконанням, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів уповноважених представників Сторін. 6.2. У разі виникнення питань і претензій з боку Користувача (Одержувача), він повинен звернутися до Сайту і \ або його працівників по телефону або через форми зворотного зв'язку на сторінках Сайта. 6.3. Весь обмін інформацією за цим Договором здійснюється шляхом обміну електронними повідомленнями за адресами вказаними на Сайті та адресою Користувача, зазначеною ним під час заповнення реєстраційних форм, та форм замовлень. 6.4. Усі неурегульовані шляхом переговорів спори, розбіжності, вимоги та претензії, які виникають за цим Договором або в зв’язку із ним, в тому числі, відносно його укладення, виконання, порушення його умов, припинення або визнання його недійсним, підлягають вирішенню у господарському суді. 7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ. 7.1. Сторони, підписуючи цей Договір надають згоду на використання та обробку їх персональних даних у порядку ЗУ «Про захист персональних даних» з метою здійснення ними господарської діяльності. 7.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання. 7.3. Сайт на свій розсуд без надання пояснень має право достроково розірвати Договір. Закінчення строку дії Договору не звільнює Користувача від виконання тих зобов’язань, що залишились невиконаними. 7.4. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, у тому числі і технічні. що виникли після вступу в силу цього договору і/або в результаті подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли передбачати і запобігти розумними заходами до моменту припинення обставин непереборної сили.